Min CHF:
Max CHF:
  1-30 of 20124
Supplier Product name Cat.no. Pack size Price
Fgf23 (Rat) ELISA Kit KA5469 644,80
Reg3a (Rat) ELISA Kit KA5560 644,80
Insulin (Rat) ELISA Kit KA3811 424,80
Estradiol (Rat) ELISA Kit KA6133-1KIT 478,40
Serotonin ELISA Kit KA2518-1KIT 644,80
Hgf (Rat) ELISA Kit KA4322 644,80
Ngf (Rat) ELISA Kit KA0401 644,80
Albumin (Rat) ELISA Kit KA0501 644,80
Lcn2 (Rat) ELISA Kit KA0560 644,80
Nppb (Rat) ELISA Kit KA0979 644,80
Crp (Rat) ELISA Kit KA1035 644,80
Ntrk1 (Rat) ELISA Kit KA1507 644,80
alpha-GST (Rat) ELISA Kit KA2134 644,80
Cxcl10 (Rat) ELISA Kit KA2203 644,80
KLH IgM (Rat) ELISA Kit KA2493 911,20
Fibrinogen (Rat) ELISA Kit KA2504 644,80
Tnf (Rat) ELISA Kit KA3115 644,80
Rat CXCL3 ELISA Kit ab243683-96TST 828,90
Rat Fas ELISA Kit ab245706-96TST 828,90
Anti-CD62L antibody [EPR22188-297] - BSA and Azide free ab245124-100uG ab245124-1MG 923,40 8'446,50
Anti-GDNF antibody [BS376] ab244211-100uG 639,90
Anti-p75 NGF Receptor antibody [8J2] ab245134-100uG 639,90
Anti-VAChT antibody ab235201-100uG 639,90
Anti-IL-11 antibody [EPR15253] - BSA and Azide free ab245773-100uG ab245773-1MG 923,40 8'446,50
Anti-CD62L antibody [EPR22188-297] ab218829-100uL 702,90
Anti-CD52 antibody [Campath-1H] ab245681-200uG 660,60
Anti-IL-2 Receptor alpha antibody [Basiliximab] ab245687-200uG 639,90
Anti-Galanin antibody [4B3] ab245676-200uG 660,60
Anti-CD35 antibody [8C12] ab245683-200uG 639,90
Recombinant Rat Sonic Hedgehog protein ab233664-5uG ab233664-25uG ab233664-100uG ab233664-500uG ab233664-1MG 241,20 356,40 760,50 2'635,20 4'220,10
  1-30 of 20124