Min CHF:
Max CHF:
  1-30 of 1423
Supplier Product name Cat.no. Pack size Price
TCEP P1020-10 P1020-25 P1020-100 143,00 280,00 953,00
IPTG P1010-10 P1010-25 P1010-100 P1010-300 P1010-500 74,00 154,00 406,00 1'049,00 1'586,00
Proteasome Activity Fluorometric Assay Kit II J4120 702,00
Rapid 26S Proteasome Purification Kit-S J4310 554,00
MG-132 F1100 F1101 F1102 37,00 133,00 427,00
Glutathione Xpure Agarose Resin P3060-10 P3060-100 227,00 1'376,00
Ni-NTA XPure Agarose Resin P3020-5 P3020-25 P3020-100 154,00 375,00 954,00
UBE1 B1100 B1101 364,00 659,00
Ubiquitin E1101 532,00
N-terminal TAMRA-Ub E1160 396,00
Epoxomicin F1400-1 F1400-5 F1400-25 133,00 348,00 1'216,00
CB-5083 F1425-5 F1425-25 106,00 322,00
ONC201(TIC10) F6165-5 F6165-25 69,00 196,00
Pifithrin-ahpha F7160 64,00
Pifithrin-ahpha F7161 217,00
AT-406 (SM-406) F7170-5 F7170-25 127,00 369,00
LCL161 F7171-5 F7171-25 127,00 369,00
6xHis-USP16 H6600 491,00
K29/K33 polyubiquitin Chain Capture Kit J4470 639,00
UbE3A (E6AP) K1411 470,00
Ubiquitin Vinyl Sulfone (Ub-VS) M1030 322,00
PMSF P1050-5 P1050-25 P1050-100 64,00 196,00 585,00
  1-30 of 1423